PŁATNOŚĆ NADWYŻKOWA ZA BURAKI CUKROWE

Na spotkaniu w dniu 08.05.2019 r. pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu

a wszystkimi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Producencie Cukru

ustalono termin płatności za buraki nadwyżkowe, dostarczone przez Plantatorów na podstawie

Umów kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w 2018 roku

zawartych z Producentem Cukru, określony w § 6 ust. 3 załącznik nr 1 do ww. Umowy zostaje

ustalony na dzień 31 maja 2019 r.