WYKAZ WŁADZ ZPBC W NOWYM STAWIE

I. ZARZĄD ZPBC

1. Henryk Żak – Prezes

2. Andrzej Sobociński – Wiceprezes

3. Ryszard Benedyk – Sekretarz

4. Igor Werbowski – Członek

5. Elżbieta Grimmius – Członek

6. Leszek Dera – Członek

7. Jadwiga Piwowar – Członek

8. Krzysztof Paruch – Członek

9. Marek Paszkowski – Członek

II. KOMISJA REWIZYJNA

1. Roman Kielar – Przewodniczący

2. Mariusz Rutkowski – Członek

3. Dariusz Załuga – Członek