SKŁAD PREZYDIUM RADY PREZESÓW ZWIĄZKÓW PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO

Nowy skład Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego

przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

1. Józef Pawela – Przewodniczący

2. Wojciech Kałużny – Zastępca

3. Henryk Żak – Członek

4. Wojciech Mojzesowicz – Członek

5. Mieczysław Środa – Członek

6. Krzysztof Zdziarski – Członek

7. Jacek Dąbrowski – Członek