Władze związku

Zarząd

 1. Żak Henryk – Prezes Zarządu
 2. Sobociński Andrzej  Wiceprezes
 3. Benedykt Ryszard – Sekretarz
 4. Werbowski Igor – Członek
 5. Grimmius Elżbieta – Członek
 6. Kobyliński Henryk – Członek
 7. Kielar Roman – Członek
 8. Paruch Krzysztof – Członek
 9. Walerys Krzysztof – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Piwowar Jadwiga – Przewodnicząca
 2. Kapuściński Stanisław – Członek
 3. Turoń Bartłomiej – Członek