Władze związku

ZARZĄD ZPBC

Henryk Żak – Prezes

Andrzej Sobociński – Wiceprezes

Ryszard Benedyk – Sekretarz

Igor Werbowski – Członek

Elżbieta Grimmius – Członek

Leszek Dera – Członek

Jadwiga Piwowar – Członek

Krzysztof Paruch – Członek

Marek Paszkowski – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Kielar – Przewodniczący

Mariusz Rutkowski – Członek

Dariusz Załuga – Członek