Ceny Buraka Cukrowego Kontraktowanego 2022 r

Średni kurs NBP z miesiąca września ogłoszony do przeliczenia ceny buraków z euro na złotych na sezon 2022/23 dla KGS S.A. wynosi 4,7390 PLN/ EUR dla ceny buraków kontraktowanych. 

Reasumując w 2022/23 roku przy zawartości 16 % cukru Plantator otrzyma 46 EUR/tonę – 217,99 zł. Na tę cenę składają się:

Cena podstawowa 37 EUR x 4,7390 zł = 175,34 zł/tonę

Świadczenia gwarantowane 9 EUR x 4,7390 zł = 42,65 zł/tonę