Płatność obszarowa do buraków cukrowych

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni uprawy za 2022 r., płatność do powierzchni upraw buraków cukrowych powinna wynosić 1806,58 zł/ha buraków kontraktowanych według kursu euro 4,8698 zł/euro.