NOWE CENY NA BURAKI KONTRAKTOWANE I NADWYŻKOWE

W dniu 21.01.2022 r w Warszawie Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego wynegocjowała z Zarządem KSC S.A. nową cenę :

dla buraków kontraktowanych o zawartości 16 % cena  netto wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 35 euro netto za 1 tonę,  

dla buraków nadwyżkowych 100 zł netto za 1 tonę.