ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ BURACZANĄ 2022

ZPBC w Nowym Stawie zaprasza Plantatorów na konferencję, która odbędzie w dniu 3 lutego (czwarte ) 2022 roku w godz.12:00 – 15 :00 . Będzie to jeden 3-godzinny blok tematyczny w trybie hybrydowym czyli online. Temat konferencji to ” Racjonalizacja nawożenia i ochrony buraków cukrowych w aktualnej sytuacji rynkowej“. Wykładowcami będą dr hab. Renata Gaj prof. UP w Poznaniu, dr inż. Dariusz Górski IOR-PIB Poznań TSD w Toruniu oraz inż. Adam Paradowski. Tradycyjnie będzie również krótkie wystąpienie dyrektora Cukrowni Malbork Mariusza Kaźmierczaka. W konferencji udział weżną Firmy Nasienne , które zaprezentują swoje produkty. 

Głównym organizatorem jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie oraz Cukrownia Malbork. Możliwości techniczne PODR pozwalają na jednoczesny udział w konferencji 500 słuchaczy, którzy wcześniej muszą się zarejestrować elektronicznie na platformie PODR do prowadzenia szkoleń.