Informacja

Ze względu na duże zainteresowanie Plantatorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. lista odmian nasion buraka do siewu na 2022 rok zostaje rozszerzona o odmianę Adelka firmy KWS. Odmiana ta wyróżniła się najwyższą wśród badanych odpornością na chwościka. Cena za jednostkę siewną wynosi 984 zł netto.