Kampania 2021/22 rozpoczęta

W Cukrowni Malbork kampania buraczana 2021/22 ruszyła na dobre. W pierwszym dniu skupu tj. 27.09.2021 skupiono 4.014 ton surowca i codziennie zwiększano ilość skupu buraków cukrowych. 

Na dzień 03.10.2021 przedstawiają się następujące dane surowcowe tj. :

– skup surowca w dniu wynosi 7.137,25 ton a od początku kampanii wynosi 43.284,65 ton,

– średnia polaryzacja skupowa w dniu wynosi 17,19 % a od początku kampanii wynosi 16,70 %

– średnie zanieczyszczenie surowca w dniu 9,68 % a a od początku kampanii wynosi 10,84 %

– przerób surowca w dniu 8.517 ton na dobę zaś od początku kampanii wynosi 38.928 ton. 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r Stawka do buraków cukrowych wynosi 1.547,13 zł za ha. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku wynosi 4,6197 zł 

Natomiast kurs euro do rozliczenia umowy kontraktacyjnej wynosi 4,5664 zł.  

Cena 1 ton buraków cukrowych w 2021 roku przy polaryzacji 16 % wynosi 28 euro x 4,5664 zł = 127,86 zł /tonę