Szkolenie polowe

Dnia 20.06.2018 r. odbyło się szkolenie polowe na plantacji u Pana Andrzeja Musiała w miejscowości Dąbrowa.                                                                                                            Szkolenie poprowadził Pan Bogumił Krystek przedstawiciel Firmy Nasiennej WHBC wraz z agrotechnikiem KSC S.A. Panem Januszem Kacprzyńskim.                                                Właściciel plantacji szczegółowo omówił wykonane zabiegi agrotechniczne oraz zmianowanie i zasiane odmiany buraka cukrowego.                                                                                       Następnie Pan Bogumił Krystek nakreślił zarys powstania WHBC oraz dalszy jej rozwój. Scharakteryzował również odmiany buraka cukrowego oraz inny asortyment swojej Firmy oferowany dla rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 100% zaproszonych gości, którzy z dużym zaciekawieniem uczestniczyli w szkoleniu. Po spotkaniu polowym wszystkich uczestników zaproszono na obiad do restauracji w Nowym Stawie.