Szkolenie polowe Boręty

Dnia 13.06.2018 r. odbyło się szkolenie polowe na plantacji buraka cukrowego w gospodarstwie rolnym Boręty u Pana Andrzeja Byrki. Spotkanie zorganizowane było przez Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie oraz Firmę Nasienną SESVANDERHAVE Sp. z o.o. przy dużej pomocy Pana Janusza Kacprzyńskiego agrotechnika KSC S.A. w Toruniu, który jak co roku prowadzi doświadczenia w tymże gospodarstwie. Tematami szkolenia były doświadczenia odmianowe i herbicydowe w burakach cukrowych. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród plantatorów. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek.