Uzgodniona cena na buraki cukrowe – 2018/2019

W dniu 15.12.2017 r. na spotkaniu pomiędzy KSC S.A. a Radą Związków Plantatorów

Buraka Cukrowego działających przy Producencie Cukru uzgodniono treść umowy

kontraktacji na dostawy buraków kontraktowanych w roku gospodarczym 2018/19

oraz zatwierdzono cenę na buraki cukrowe o zawartości cukru 16% nie mniej niż

równowartość w zł 26,29 Euro netto za 1 tonę.