Zwiedzanie Cukrowni Malbork

Korzystając z uprzejmości dyr Cukrowni Malbork Pana Mariusza Kaźmierczaka

dnia 21.11.2017 r. Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie

wraz z Komisją Rewizyjną oraz gośćmi w osobie z-ca dyr. ODR w Lubaniu Panią Ewą

Szymańską, Panem Zbyszkiem Marciniakiem oraz gośćmi z Holandii

zwiedziliśmy Cukrownię Malbork. Po krótkim spotkaniu w sali konferencyjnej

zobaczyliśmy cały proces produkcji cukru od linii oceny surowca po magazyn cukru.

Rozmawialiśmy o inwestycjach przeprowadzonych w Cukrowni Malbork oraz o problemach

w tegorocznej kampanii.