Szkolenie polowe Boręty

W dniu 28.06.2016 r. odbyło się szkolenie polowe na plantacji buraka cukrowego w Gospodarstwie rolnym Boręty u Pana Andrzeja Byrki. Organizatorem szkolenia był Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie oraz Firma Nasienna                         SESVANDERHAVE Sp. z o.o. przy współpracy z prowadzącym w tymże gospodarstwie doświadczenia polowe Panem Januszem Kacprzyńskim agrotechnikiem KSC w Toruniu.                                                                                                                                        Po otwarciu szkolenia przez Pana Janusza Kacprzyńskiego głos zabrała przedstawicielka gospodarstwa Pani Ewa Byrka, zapoznała uczestników szkolenia z zabiegami agrotechnicznymi stosowanymi na plantacji.

Następnie szkolenie przeprowadził przedstawiciel Firmy nasiennej SESVANDERHAVE p. Włodzimierz Kordos, przedstawił odmiany buraków cukrowych jakie zostały zasiane na plantacji wraz z ich charakterystyką.

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy udali się na teren gospodarstwa, gdzie skorzystali ze wspólnego posiłku cateringowego w formie pikniku integracyjnego.

W czasie spotkania integracyjnego głos zabrał Prezes Zarządu ZPBC Nowy Staw Henryk Żak – przedstawił uczestnikom ogólną sytuacją w Cukrownictwie dotyczącą uprawy buraka cukrowego i aktualne sprawy związkowe.

IMG_0485

IMG_0486

IMG_0488

IMG_0489

IMG_0508