Powtórne negocjacje cenowe

W dniu 29.01.2016 r. przystąpiono do ponownej negocjacji cenowej w wyniku czego osiągnięto porozumienie przyjmując system ustalania cen za buraki na następne lata. Dla plantatorów kontraktujących buraki w 2016 roku dopłata premii do buraków kwotowych wyniesie 3 zł/tonę fizyczną netto, płatną do 31.05.2016 roku.

Natomiast ceny na kampanię 2016/17 ustalono:

– cena za buraki kwotowe przy 16% polaryzacji wyniesie nie mniej niż 120 zł/tonę;

– ostateczna cena zostanie ustalona w dniach od 01.07.2016 do rozpoczęcia kampanii;

– w styczniu 2017 r. zostanie rozliczona końcowa premia dla kontraktujących plantatorów w 2017 roku;

– cenę buraków pozakwotowych kontraktowanych ustalono w wysokości 95 zł/tonę przy 16% polaryzacji;

– nadwyżka ponad kontrakt ( buraki pozakwotowe ) zostanie wypłacona zaliczkowo w wysokości 60 zł/ tonę + podział z zysku cukru wg proporcji jw.;

– w dalszym ciągu pozostają dopłaty za wczesne i późne dostawy surowca liczone od kwoty bazowej 137 zł.