Negocjacje cenowe na buraki cukrowe w kampanii 2016/2017

Dnia 14 stycznia br. w Toruniu odbyło się posiedzenie Rady Prezesów przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Nie osiągnięto porozumienia co do podniesienia ceny na 2015 r. zaś KSC S.A. zaproponowała ceny na kampanię 2016/17:

– buraki kwotowe – 116 zł/tonę przy 16% polaryzacji;

– buraki kwotowe kontraktowane – 95 zł/tonę przy 16% polaryzacji;

– nadwyżka ponad kontrakt – 60 zł/tonę + podział z zysku cukru wg proporcji 47% plantator a 53% producent.

W związku z brakiem porozumienia co do cen ze stroną związkową uzgodniono nowy termin negocjacji na 29.01.2016 r.