Kampania Buraczana 2019/20 rozpoczęta

W dniu 14.09.2019 r. rozpoczęła się kampania buraczana w Cukrowni Malbork. Pierwszego dnia skupiła 4.047 ton buraków cukrowych tj. ok 155 samochodów ciężarowych.                                 Na dzień 15.09.2019 r. ogółem skupiono 5.596 ton przy średnim zanieczyszczeniu 8,46% i średniej polaryzacji skupowej 15,87%.…

Dni Pola – 2019

W dniu 27.06.2019 r odbyły się Krajowe “DNI POLA” w Starym Polu na plantacji Prezesa ZPBC Wiesława Szpury. Głównym organizatorem była Cukrownia Malbork wraz z współorganizatorami PODR w Starym Polu oraz ZPBC Malbork i Nowy Staw. W święcie tym uczestniczyło…

DNI POLA 2019

ZPBC w Nowym Stawie z siedzibą w Malborku informuje i zaprasza na “DNI POLA” w dniu 27 czerwca 2019 r, które odbędą się na plantacji Prezesa Związku Wiesława Szpury w Starym Polu położonej obok Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Głównym organizatorem jest KSC S.A. przy współpracy z PODR Stare Pole i…

PŁATNOŚĆ NADWYŻKOWA ZA BURAKI CUKROWE

Na spotkaniu w dniu 08.05.2019 r. pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu a wszystkimi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Producencie Cukru ustalono termin płatności za buraki nadwyżkowe, dostarczone przez Plantatorów na podstawie Umów kontraktacji buraków cukrowych…

VI WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W dniu 15.03.2019 r. odbył się VI Walny Zjazd Sprawozdawczo –  Wyborczy Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie z siedz. w Malborku.                                                           W Walnym Zjeździe na 30 wybranych i zaproszonych Delegatów uczestniczyło 22 Delegatów oraz zaproszeni goście Prezes…

SIEDZIBA OBWODU WYBORCZEGO

Wybory Kandydatów do Rady Nadzorczej KSC S.A. przedstawicieli plantatorów buraka cukrowego odbędą się w dniu 19 marca 2019 r w godzinach od 8:00 do 15:00 w trzech obwodach wyborczych w rejonie Cukrowni Malbork i  tak:          …