Zaostrzenia COVID-19 w kampanii buraczanej 2020/2021

Zasady postępowania zapobiegające przed możliwością zarażenia się KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 obowiązujące w Oddziale KSC S.A. “Cukrownia Malbork” Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Cukrowni ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury…

KONFERENCJE BURACZANE 2020 r.

W dniach 06.02.2020 i 07.02.2020 r. odbyły się konferencje w Starym Polu i Kwidzynie, w których uczestniczyło liczne grono Plantatorów. W tegorocznych konferencjach zostały przedstawione aktualne tematy takie jak: ” Trudności i zagrożenia w ochronie buraka cukrowego wynikające z ograniczania…

UMOWA KONTRAKTACYJNA 2020/2021

Ustalenia ze spotkania na Posiedzeniu Rady Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego z KSC S.A. w dniu 14.01.2020 r. 1. Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili treść zmian w Porozumieniu Branżowym zawartym w dniu 5 marca 2013 r.(zmienionym dnia 17 stycznia 2017 r.)…