UMOWA KONTRAKTACYJNA 2020/2021

Ustalenia ze spotkania na Posiedzeniu Rady Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego z KSC S.A. w dniu 14.01.2020 r. 1. Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili treść zmian w Porozumieniu Branżowym zawartym w dniu 5 marca 2013 r.(zmienionym dnia 17 stycznia 2017 r.)…

APEL DO PLANTATORÓW

Zwracamy się z ogromną prośbą do Naszych Plantatorów o przyspieszenie kopania buraków cukrowych ze względu na zapowiadające się pogorszenie warunków atmosferycznych, przez które mogą wystąpić problemy z zabezpieczeniem surowca. Nadmieniamy, że przerób dobowy surowca w Cukrowni Malbork jest wysoki i…

Kampania Buraczana 2019/20 rozpoczęta

W dniu 14.09.2019 r. rozpoczęła się kampania buraczana w Cukrowni Malbork. Pierwszego dnia skupiła 4.047 ton buraków cukrowych tj. ok 155 samochodów ciężarowych.                                 Na dzień 15.09.2019 r. ogółem skupiono 5.596 ton przy średnim zanieczyszczeniu 8,46% i średniej polaryzacji skupowej 15,87%.…