Zaostrzenia COVID-19 w kampanii buraczanej 2020/2021

Zasady postępowania zapobiegające przed możliwością zarażenia się KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 obowiązujące w Oddziale KSC S.A. “Cukrownia Malbork” Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Cukrowni ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury…