Cena Buraków cukrowych na rok 2024/2025

Uzgodniono warunki kontraktacji buraków cukrowych na rok 2024/2025.

W dniu 19 czerwca 2023 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S. A. w Toruniu, uzgodniła z Zarządem  Krajowej Grupy Spożywczej S.A. warunki kontraktacji buraków cukrowych na kampanię 2024 roku. Do nie mniej niż do 46,5 €, podwyższono cenę za tonę buraków kontraktowanych o polaryzacji 16%. Premia za okrywanie i pielęgnację pryzm została zwiększona do 6,00 zł za tonę czystych dostarczonych buraków, natomiast koszt obsługi kompleksowej odbioru surowca i transportu wysłodków pozostaje niezmieniony i w dalszym ciągu będzie wynosił 4,00 zł za tonę czystych dostarczonych buraków. Ponadto, na wniosek Rady został ustanowiony deputat w wysokości 20 kg cukru dla każdego Plantatora. Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu rozważy możliwość przyjęcia, począwszy od kampanii 2024 roku, korzystniejszych dla Plantatorów współczynników przeliczeniowych z wysłodków o zawartości 10% s.m. na wysłodki suszone. Pozostałe warunki kontraktacji pozostają bez zmian.