Dopłaty do ha buraków cukrowych przez KSC S.A. w 2022 roku

W związku z rozpoczęciem przygotowań do wypłaty premii 1000 zł. netto za 1 ha plantacji obsianej nasionami buraka cukrowego zgodnie z postanowieniami umowy na 2022r., Służby Surowcowe Cukrowni Malbork zwracają się z prośbą do wszystkich Plantatorów o przygotowanie tj. wydrukowanie i dostarczenie na telefoniczne zaproszenie następujących dokumentów:

1)      Pierwszą stronę wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (ARiMR) oraz stronę z wyszczególnieniem powierzchni obsianej burakami

2)      Potwierdzenie złożenia wniosku

Inspektorzy Surowcowi będą kontaktować się z Państwem telefonicznie lub za pomocą bramki sms.

W celu podpisania Porozumienia prosimy o osobiste przybycie Plantatora na wyznaczony termin lub osoby posiadające stałe upoważnienie (pełnomocnictwo).

W przypadku osób prawnych Porozumienie w sprawie wypłaty premii muszą podpisać osoby reprezentujące wymienione w KRS.