PODWYŻKA CENY DLA BURAKÓW NADWYŻKOWYCH

Na wniosek Rady Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Zarząd KSC S.A. podjął decyzje dla buraków nadwyżkowych, które do tej pory zgodnie z umową kontraktacyjną były po 90 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych – do 5% dostarczonych buraków nadwyżkowych w stosunku do ilości dostarczonych buraków kontraktowanych. Zmienia się cena na 100 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych – do 10%.