Zaostrzenia COVID-19 w kampanii buraczanej 2020/2021

Zasady postępowania zapobiegające przed możliwością zarażenia się KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 obowiązujące w Oddziale KSC S.A. “Cukrownia Malbork”

  1. Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Cukrowni ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała u osoby wchodzącej powyżej 38°C, osoba ta nie jest wpuszczana na teren Cukrowni.
  2. Na terenie Cukrowni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki bądź przyłbicy.
  3. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników Cukrowni z Plantatorami do niezbędnego minimum
  4. Obsługa Plantatorów bezkontaktowa: wszystkie sprawy dotyczące dostaw surowca załatwiane: telefonicznie, e-mail, drogą pocztową, przez system e-Plantator lub intercom. W przypadku jakichkolwiek problemów Plantator powinien w pierwszej kolejności kontaktować się telefonicznie z pracownikami Działu Obsługi Plantatorów oraz pracownikami Związków ZPBC Nowy Staw i Malbork.
  5. Zakaz nieuzasadnionego wstępu do budynku wagi dla kierowców i Plantatorów.
  6. Pojemnik na zwrot kluczyków elektronicznych umiejscowiony jest na korytarzu budynku LOS-Plantator po dostawie buraków i odbiorze wysłodków wrzuca kluczyk do pojemnika.