Kurs EURO do płatności buraków cukrowych na 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Kurs euro przyjęty do płatności wynosi 4,3782 zł/euro. Wg projektu rozporządzenia stawka płatności powiązanej do buraków cukrowych na 2019 r. wynosi 1524,18 zł/ha.

 

Średnie kursy euro za miesiąc wrzesień 2019 stosowane do przeliczenia ceny buraków w roku gospodarczym 2019/20 są następujące:

NBP: 4,3547

EBC: 4,3530

Bloomberg: 4,3538

 

Średni roczny kurs NBP za rok gospodarczy 2018/19 (od 1.X.2018 do 30.IX.2019) wynosi 4,3014 (do potwierdzenia).