Kampania Buraczana 2019/20 rozpoczęta

W dniu 14.09.2019 r. rozpoczęła się kampania buraczana w Cukrowni Malbork. Pierwszego dnia skupiła 4.047 ton buraków cukrowych tj. ok 155 samochodów ciężarowych.                                 Na dzień 15.09.2019 r. ogółem skupiono 5.596 ton przy średnim zanieczyszczeniu 8,46% i średniej polaryzacji skupowej 15,87%. Pomimo wczesnego zbioru buraków cukrowych surowiec jest dobrej jakości. Zarówno wszystkim plantatorom jak i cukrownikom życzymy pomyślnej kampanii buraczanej 2019/2020 r.