Cena za buraki cukrowe 2017/2018

Szanowni Plantatorzy!

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie płatności związanych do powierzchni

upraw za 2017 r. stawka płatności do hektara buraków cukrowych

powinna wynieść 1.563,46 zł wg kursu 4,3042 zł/Euro.

Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16%

cena netto wynosi nie mniej niż równowartość w zł 26,29 Euro netto

za tonę wg średniego kursu Euro z miesiąca września 2017 4,2702

czyli 112,26 zł.

Przypominamy również o pobieraniu druków zamówień

na nasiona buraków cukrowych u inspektorów i składanie

ich do 10.11.2017 r.

Zamówienia można złożyć także przez stronę internetową

E – Plantator.