Minął półmetek kampanii!!!

Na dzień 14.11.2016 skupiono już ogółem 390,820 ton buraka cukrowego tj. 54,21% przy średniej polaryzacji 17,07% oraz średnim zanieczyszczeniu 11,17%.

Przerób dobowy tego dnia wyniósł – 6,484 ton/dobę.

Do tej pory zakończyło dostawy ogółem – 421 plantatorów przy średniej wydajności – 72,65 ton/ha w tym plantatorów z Cukrowni Malbork zakończyło dostawy – 374 przy wydajności             73,29 ton/ha.