Informacja surowcowa

Kontraktacja buraków cukrowych w Cukrowni Malbork na kampanię 2016/17 dobiega końca. Inspektorzy surowcowi kontraktują buraki w biurze działu surowcowego oraz na zebraniach wiejskich. Kontraktacja buraków kwotowych oraz pozakwotowych cieszy się ogólnie dużym zainteresowaniem. Termin odbioru nasion do siewu będzie wyznaczony przez inspektorów surowcowych telefonicznie lub osobiście.