Informacja

W dniu 20.01.2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu ZPBC i Komisji Rewizyjnej z delegatami wybranymi na Walny Zjazd Związku. Tematem była ocena przebiegu kampanii buraczanej 2015/16 oraz sprawy bieżące w cukrownictwie i sprawy związkowe.