Aktualności

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie z siedzibą w Malborku informuje, że w dniu 12.01.2016 r. odbędą się wybory przedstawiciela plantatorów do Rady Nadzorczej KSC S.A. w Toruniu.

Kandydaci

Okręg wyborczy Nr 1

Pan Jarosław Gazda

Pan Edward Kosmala

Pan Bogdan Maślanka

Pan Julian Młodecki

Pan Józef Pawela

Okręg wyborczy Nr 2

Pan Marian Jaworski

Pan Wojciech Kałużny

Pan Kazimierz Kiszczak

Pan Mieczysław Środa

Odbyły się już wybory przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej KSC S.A.

Wybrani zostali:

Pani Krystyna Matusiak

Pan Zdzisław Salus