Przyspieszona płatność za buraki cukrowe

Na posiedzeniu Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, które odbyło się w dniu            05 – 06.11.2015 r. Prezesi ZPBC Nowy Staw i Malbork wynegocjowali ostatecznie przyspieszenie wypłaty za dostarczone buraki kwotowe w tegorocznej kampanii z 30 dni na 14 dni od momentu zakończenia dostaw.

Płatność została przyspieszona z powodu awarii technicznej Cukrowni Malbork a co za tym idzie opóźnienie harmonogramu odbioru surowca.