Informacja z Posiedzenia Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego

– Cukier do przeniesienia Grecja – 13.568 ton co odpowiada 89.561 ton buraków cukrowych z rozliczeniem według kursu Euro od 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r. dopłata do 26,29 Euro.

– Cukier do przeniesienia na kampanię 2015/2016 r. 71.304 ton co odpowiada 470.653 ton buraków, dopłata z pierwszym rozliczeniem w/g kursu Euro z dnia 01.10.2015 r. do 26,29 Euro.

– Próby dekadowe z dnia 25.08.2015 r. – KSC średnia wielkość korzenia – 442 g,                           polaryzacja – 18,44%

Cukrownia Malbork: średnia wielkość korzenia – 561 g, polaryzacja – 17,15%

Przewidywane rozpoczęcie Kampanii 2015/2016 – 26.09.2015 r.

Międzynarodowa konferencja Przyszłość buraka cukrowego po roku 2017 planowana jest w Poznaniu w dniu 06.10.2015 r. Każdy Związek będą reprezentowały 2 osoby.

Sprzedaż cukru za kwartał:410-420 Euro/tonę

– pozakwotowy w UE 287 Euro/tonę

– Polska – 218 Euro/tonę

– KSC za lipiec 1913 zł/tonę

Ponadto omawiano sprawy:

– ceny buraków;

– premię za wczesne oraz późne dostawy;

– uwzględnienie zawartości cukru w burakach pozakwotowych;

– dostawy łączone;

– projekt wieloletniej umowy kontraktacyjnej.