SKUP SUROWCA WYKONANY W 90%

Na dzień 21.12.2023 rok dane surowcowe przedstawiają się następująco:

– ogółem skup surowca wynosi 889.109,16 ton na plan skupu 8.500 ton tj. 89,36%;

– polaryzacja skupowa w dniu wynosi 16,44% od początku 16,64%;

– zanieczyszczenie w dniu wynosi 12,62% natomiast od początku 12,14%;

– średni plon z zakończonych dostaw wynosi 72,28 ton/ha;

– dostawę surowca zakończyło 652 Plantatorów;

– średnia polaryzacja z zakończonych dostaw wynosi 16,66%;

– średni przerób w dniu wynosi 7.970 ton/dobę natomiast średni przerób od początku kampanii wynosi 8.500 ton/dobę