Aktualna cena na buraki cukrowe w 2023r

Na posiedzeniu w dniu 24.08.2023 r Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego z Krajową Grupą Spożywczą wynegocjowały zmiany warunków zakupu buraków cukrowych na rok 2023/2024. Plantatorzy otrzymają zapłatę za buraki kontraktowane o zawartości 16 % cukru nie mniej niż 46,5 euro za tonę netto na to składa się;

– cena podstawowa 45 euro za tonę;

– świadczenia gwarantowane w kwocie 1,5 euro za tonę ( zaliczka na poczet z podziału zysku cukru);

– podwyższono stawki za wczesną dostawę buraków;

– podwyższono premię za tonę okrytych buraków cukrowych z 2,5 zł do 6 zł /tonę netto;

– przyznano również deputat cukrowy dla plantatorów w wysokości 20 kg cukru. 

Wynegocjowano również dodatkowe pieniądze z podziału zysku cukru za kampanię 2022 do braków kwotowych powyżej 12 euro/tonę.

– pierwszą ratę wypłacono do końca sierpnia w wysokości 8 euro za tonę buraków zakontraktowanych;

– druga część w wysokości ponad 4 euro zostanie wypłacona do 15.12.2023r.