Wsparcie związane z produkcją roślin po 2022 roku

Jakie wsparcie związane z produkcją roślin w nowej WPR?

W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku przewidziano pomoc do  upraw. Do znanych z dotychczasowego systemu WPR płatności związanych z produkcją zaproponowano w przedstawionym projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku wiele zmian. Dotyczy to przewidywanych płatności rocznych do zwierząt i do upraw.

Przewidziano następujące płatności do upraw:

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do buraków cukrowych. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagane zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru.                                              Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do chmielu

Pomoc w formie płatności na hektar do uprawy chmielu w: rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński; rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński lub rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

Minimalne wymagania: minimalna obsada: 1 300 szt./ ha. Płatność do powierzchni, na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych. Jeżeli na tej linii znajdują się sadzonki chmielu, to dodaje się pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, pod warunkiem że nie stanowią one części drogi publicznej. Ponadto dodaje się pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem że szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do lnu. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę lnu.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do konopi. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę konopi. Rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do pomidorów. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagane zawarcie umowy na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć. Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy pomidorów nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do truskawek. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę truskawek.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do ziemniaków skrobiowych. Pomoc jednolita w całym kraju.

Wymagane: zawarcie umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe. Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do paszowych roślin wysokobiałkowych. Pomoc jednolita w całym kraju.

Przysługuje do uprawy w plonie głównym następujących paszowych roślin wysokobiałkowych: esparceta, komonica, koniczyna, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka – do określonej powierzchni uprawy. Wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża) z wyjątkiem wyki uprawianej z rośliną podporową. Uprawa nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz (zakaz przyorywania).

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do roślin wysokobiałkowych na nasiona. Pomoc jednolita w całym kraju.

Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju, do uprawy w plonie głównym roślin wysokobiałkowych objętych wsparciem, tj.: bobik, groch pastewny, soja, łubin. Wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża). Warunek otrzymania wsparcia: zbiór nasion. (Marzena Pokora-Kalinowska)