VI WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W dniu 15.03.2019 r. odbył się VI Walny Zjazd Sprawozdawczo –  Wyborczy Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie z siedz. w Malborku.                                                           W Walnym Zjeździe na 30 wybranych i zaproszonych Delegatów uczestniczyło 22 Delegatów oraz zaproszeni goście Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie  Pan Krzysztof Nykiel, Dyr. Oddziału Cukrowni Malbork Pan Mariusz Kaźmierczak oraz Prezes Zarządu ZPBC w Malborku Pan Wiesław Szpura i honorowy wieloletni były Prezes ZPBC Pan Piotr Fijas.                                                                                                                                       Otwarcia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dokonał Prezes Henryk Żak witając przybyłych Delegatów i zaproszonych Gości.                                                                        Sprawozdanie za lata 2014-2018 przedstawił Prezes Henryk Żak natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Piwowar. Dokonano wyboru nowych władz Związku tj. dziewięcioosobowy skład Zarządu oraz trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej. Zaproszeni Goście podziękowali za zaproszenie na Walny Zjazd i dobrą współpracę z dotychczasowymi władzami ZPBC w Nowym Stawie oraz życzyli aby współpraca z nowo wybranym władzami Związku układała się równie pomyślnie.