Płatność za buraki pozakwotowe

W dniu 20.04.2017 r. w Warszawie na spotkaniu Prezesów Związków Plantatorów Buraka

Cukrowego z Krajową Spółką Cukrową S.A. ustalono średnią cenę 93 zł netto za tonę

na buraki cukrowe pozakwotowe.

Termin płatności nastąpi do końca kwietnia 2017 r.