Dalsze negocjacje cenowe

W dniu 13.09.2016 r. na posiedzeniu Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego                w KSC S.A. w Warszawie uczestniczono w dalszej negocjacji cenowej buraków cukrowych na kampanię 2016/17 i 2017/18.

Strona Związkowa wraz z Zarządem KSC S.A. ustaliły, że na kampanię 2016/17 do buraków kwotowych zostanie dopłacone 5 zł/tonę ( ze 120 na 125 zł ).

Ostateczna cena zostanie ustalona po zakończeniu kampanii.

W kampanii 2017/18 ustalono cenę na buraki cukrowe nie mniej jak 26,29 Euro.

W przypadku gdy cena cukru w sprzedaży przekroczy 444 Euro/tonę to nadwyżka tej kwoty zostanie podzielona po połowie dla plantatorów i cukrowników.