Dane płatności za buraki cukrowe za 2015 r.

Na posiedzeniu Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A., które odbyło się w dniu 05.05.2016 r. w Warszawie zostały ustalone następujące warunki zapłaty za buraki cukrowe kwotowe i pozakwotowe za 2015 r.

  1. Do końca miesiąca maja 2016 r. zostanie dopłacona premia w wysokości 3 zł do każdej tony buraków cukrowych kwotowych.
  2. Z buraków pozakwotowych zostanie przekwalifikowane 7,6% i przeniesione do buraków kwotowych ( rozliczone po cenie buraków kwotowych ) i również zostanie wypłacone do końca maja 2016 r.
  3. Do pozostałych buraków pozakwotowych będzie dopłata 30 zł netto do każdej tony i          wynosić będzie łącznie 75 zł netto tj. 45 zł + 30 zł = 75 zł/tonę płatne również do końca maja 2016 r.