Informacja surowcowa

Kontraktacja buraków cukrowych w Cukrowni Malbork na kampanię 2016/17 dobiega końca. Inspektorzy surowcowi kontraktują buraki w biurze działu surowcowego oraz na zebraniach wiejskich. Kontraktacja buraków kwotowych oraz pozakwotowych cieszy się ogólnie dużym zainteresowaniem. Termin odbioru nasion do siewu będzie wyznaczony…

Powtórne negocjacje cenowe

W dniu 29.01.2016 r. przystąpiono do ponownej negocjacji cenowej w wyniku czego osiągnięto porozumienie przyjmując system ustalania cen za buraki na następne lata. Dla plantatorów kontraktujących buraki w 2016 roku dopłata premii do buraków kwotowych wyniesie 3 zł/tonę fizyczną netto,…

Informacja

W dniu 20.01.2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu ZPBC i Komisji Rewizyjnej z delegatami wybranymi na Walny Zjazd Związku. Tematem była ocena przebiegu kampanii buraczanej 2015/16 oraz sprawy bieżące w cukrownictwie i sprawy związkowe.